Truyền kỳ về Tướng Washington (P.23): Người Mỹ có hai quê hương