Câu chuyện về ba thế hệ gia đình hành nghề Trung y bị ĐCSTQ bức hại