Câu chuyện về họa sĩ nổi tiếng Bắc Kinh từng vẽ chân dung cho cựu Thủ tướng Anh