CDC đưa ra thay đổi lớn về quy định đeo khẩu trang trong bệnh viện và viện dưỡng lão