Giám đốc CDC thừa nhận đã cung cấp thông tin sai sự thật về giám sát an toàn vaccine COVID-19