CDC Hoa Kỳ nới lỏng cảnh báo đi lại với hơn 110 quốc gia, Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp