CDC: Không có bằng chứng về bao bì thực phẩm và thực phẩm lây lan virus Vũ Hán