CDC khuyến nghị các loại vaccine ngừa COVID mới cho gần như tất cả người Mỹ

Phiên họp ban cố vấn đã bỏ phiếu đồng thuận.