Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo về vaccine ngừa COVID-19

Các thẩm phán đã từ chối đơn kiến nghị từ một tổ chức bất vụ lợi của ông Robert F. Kennedy Jr.