CDC: Số ca tử vong sau chích vaccine COVID-19 trong các báo cáo tăng vọt là do sai sót