CDC: Trường học sẽ mở cửa vào mùa thu, khuyến nghị đeo khẩu trang cho trẻ em chưa được chích ngừa