CENTCOM: ‘Hàng trăm’ người Mỹ vẫn còn ở Afghanistan sau chuyến bay quân sự cuối cùng