Phi cơ quân sự Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm