CEO công ty mẹ của CNN đưa ra bình luận bất ngờ sau sự kiện gặp gỡ cử tri của cựu TT Trump