PHÂN TÍCH: Hiệu ứng gợn sóng khi ông Tucker Carlson rời khỏi Fox News