CEO Goldman cảnh báo khi chi phí lãi vay của Hoa Kỳ vượt quá chi tiêu cho quốc phòng, Medicare

Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon cho biết: ‘Chúng ta cần phải giải quyết các khoản nợ và thâm hụt.’