CBO điều chỉnh dự báo thâm hụt ngân sách năm 2024 lên 1.9 ngàn tỷ USD

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chính phủ Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ chi 10.3 ngàn tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2034.