CEO JPMorgan cảnh báo: Sắp tới thời kỳ ‘nguy hiểm nhất’, có thể làm lu mờ bất cứ diễn biến nào kể từ Đệ nhị Thế chiến

Ông nói: ‘Hãy cẩn thận với lãi suất cao hơn và suy thoái kinh tế.’