Nợ quá hạn cao kỷ lục cho thấy người Mỹ đang ngày càng không có đủ khả năng thanh toán nợ thẻ tín dụng

Một báo cáo của Fed cảnh báo: ‘Sự suy giảm khả năng thanh toán hơn nữa có thể sắp xảy ra.’