Chất bán dẫn – chìa khóa dẫn đến ưu thế của Hoa Kỳ trong cuộc chiến công nghệ cao