Cháy rừng ở Hawaii: Số người tử vong tăng lên 80, một đám cháy mới khiến người dân phải di tản

HHS tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với Hawaii