Cháy rừng ở Maui: Mất điện, sóng di động yếu trong khi các nạn nhân vẫn đang được tìm kiếm và xác định danh tính