Người đàn ông ở Trung Quốc mở đội cảnh sát tư nhân, cạnh tranh với công an, nửa năm đã thu về hàng triệu nhân dân tệ