Chỉ huy Tuần duyên Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương: Luật hàng hải mới của Trung Quốc ‘rất đáng lo ngại’