Chỉ số mới nêu bật năng lực quân sự của Hoa kỳ giảm trong khi của Trung Quốc ngày càng tăng