Chỉ số vận tải container của Trung Quốc giảm mạnh trong năm tháng liên tiếp do xuất cảng suy yếu