PHÂN TÍCH: Lực lượng Hỏa tiễn của Trung Quốc phải đối mặt với cuộc thanh trừng do họ có thể đã tiết lộ bí mật quân sự

Các chuyên gia cho rằng Lực lượng Hỏa tiễn không sẵn sàng tham chiến