Chích thuốc không rõ nguồn gốc cho các công dân bị bức hại ở Trung Quốc để ngăn họ lên tiếng