Từng tham gia đàn áp tôn giáo và đã chọn theo đức tin, một công an bị bức hại, bị tra tấn và chích thuốc

Loại thuốc này đã khiến trí thông minh của viên sĩ quan kỳ cựu chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi