Chiếc đầm đỏ lộng lẫy do 370 nghệ nhân từ 50 quốc gia thực hiện trong hơn 13 năm

Chiếc đầm kể chuyện về những người phụ nữ