Chùm ảnh: Thỏi mực truyền thống có giá hơn 1,000 USD được làm thủ công tại cửa hiệu 450 tuổi

Một trong những thỏi mực này đã có tuổi đời vài trăm năm, trong đó thỏi mực lâu đời nhất còn sót lại khoảng 350 tuổi.