Từ 15h hôm nay (ngày 12/5, giờ Việt Nam), xăng E5 RON 92 tăng 438 đồng/lít, RON 95 tăng 370 đồng/lít; dầu tăng từ 256-566 đồng/lít, kg tuỳ loại.

Cụ thể, theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, sau khi chi quỹ cho xăng E5 RON 92 (1,900 đồng/lít); RON 95 (1,050 đồng/lít); dầu madut (500 đồng/kg), dầu diesel và dầu hoả (400 đồng/lít), giá xăng/dầu như sau:

  • Giá xăng E5 RON 92 là 18,420 đồng/lít (tăng 440 đồng);
  • Giá xăng RON 95 là 19,530 đồng/lít (tăng 370 đồng);
  • Giá dầu hoả là 13,820 đồng/lít (tăng 570 đồng);
  • Giá dầu diesel là 14,770 đồng/lít (tăng 450 đồng);
  • Giá dầu madut là 14,270 đồng/kg (tăng 250 đồng).

Như vậy, từ tháng 4 đến nay, đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp. Theo đó, xăng RON 95 tổng cộng đã tăng thêm 560 đồng/lít, E5 RON 92 tăng thêm 620 đồng/lít.

Theo nhà quản lý, việc điều chỉnh tăng đồng loạt giá xăng dầu là do giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh trong 15 ngày qua. Tại kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích quỹ bình ổn cho tất cả mặt hàng.

Tại kỳ điều chỉnh trước đó vào ngày 27/4, giá các mặt hàng xăng/dầu như sau: Xăng E5 RON 92 là 17,980 đồng/lít, RON 95 là 19,160 đồng/lít, dầu hỏa là 13,250 đồng/lít; dầu diesel là 14,320 đồng/lít; dầu mazut là 14,020 đồng/kg.

Thanh Sơn tổng hợp

Xem thêm