Chính phủ Anh công bố kế hoạch loại bỏ các camera giám sát của Trung Quốc