Anh: Nhóm người tiêu dùng cảnh báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân của các loại TV và máy giặt công nghệ cao