Chính phủ Anh sẽ phạt các đại công ty công nghệ nếu cho trẻ em dùng mạng xã hội