Chính phủ Hoa Kỳ tìm cách tăng ngân sách ở Thái Bình Dương để chống lại mối đe dọa Trung Quốc