Hoa Kỳ sẽ mở đại sứ quán tại Vanuatu để chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh