Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố fentanyl có chứa xylazine là một ‘mối đe dọa mới nổi’