Ngũ Giác Đài cho biết quá liều Fentanyl trong quân đội là ‘vấn đề nghiêm trọng’