Chính phủ ông Biden hủy bỏ các dự án tường biên giới do quân đội tài trợ