Chính phủ tiếp theo của Vương quốc Anh sẽ thừa hưởng tình trạng nợ công tồi tệ nhất trong 70 năm

Viện Nghiên cứu Tài khóa cho biết nếu chính phủ Anh cắt giảm thuế ngay bây giờ, thì họ có nguy cơ buộc phải tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu trong tương lai.