Lạm phát ở Vương quốc Anh giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2.5 năm

Những tiến bộ hơn nữa trong cuộc chiến chống lạm phát làm tăng kỳ vọng về việc công bố cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Anh