Chính phủ Tổng thống Biden thông báo có đất mới để cho thuê dầu khí ở bảy tiểu bang