Chính phủ TT Biden bảo vệ chương trình miễn thị thực cho người Trung Quốc trước cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia

‘Việc công dân ngoại quốc di chuyển trái phép từ Quần đảo Bắc Mariana đến đảo Guam là một vấn đề thường xuyên xảy ra.’