Thống đốc DeSantis: Texas đang thực thi luật nhập cư liên bang

Thay vì thực thi luật để kiểm tra tình trạng nhập cư bất hợp pháp, chính phủ liên bang lại ‘cố tình vi phạm’ điều đó.