Chính phủ TT Biden công bố gói vũ khí mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine