Liên minh Âu Châu cấm 4 hãng thông tấn của Nga phát hành tin tức

Các hãng truyền thông bị nhắm mục tiêu cùng nhân viên của họ vẫn có thể thực hiện các hoạt động khác (như nghiên cứu và phỏng vấn) ngoại trừ việc đưa tin.