Chính phủ TT Biden công bố lệnh trừng phạt nhắm vào những người định cư Israel bị buộc tội kích động bạo lực ở Tây Ngạn

‘Israel hành động chống lại tất cả những người Israel vi phạm pháp luật, ở mọi nơi; do đó, các biện pháp đặc biệt là không cần thiết,’ Thủ tướng Israel cho biết.