Chính phủ TT Biden công bố nỗ lực an ninh quốc gia mới để củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia NSC John Kirby cho biết, một tài liệu an ninh sẽ hướng dẫn các cơ quan tình báo “thu thập, sản xuất, và chia sẻ thông tin tình báo” với khu vực tư nhân.