Chính phủ TT Biden đình chỉ tài trợ cho nhà khoa học có liên hệ với phòng thí nghiệm Vũ Hán

Chủ tịch EcoHealth Alliance Peter Daszak đã bị đình chỉ.